Hopp til innholdet
  • Start
  • Alle etternavn

Alle etternavn

Her finner du alle norske etternavn som bæres av minst 200 personer. Listen er sortert etter hvor mange personer som bærer etternavnene.

Det vanligste etternavnet er Hansen, som er navnet på mer enn 50 000 personer. På andreplass finner vi etternavnet Johansen og på tredjeplass Olsen. Først på plass 14 finner vi et navn som ikke ender på -sen. Det er navnet Berg som bæres av nesten 18 000 personer.

Opplysninger om totalt antall personer med hvert etternavn kommer fra SSB og er gyldig 31. desember 2022.

Vad betyder efternamnet?

Mange av dagens etternavn er såkalte patronymer (eller metronymer og består av fars (eller mors) navn med suffikset son, søn, sen eller datter. Disse navnene har sine røtter i det gamle bondesamfunnet hvor barn vanligvis arvet farens fornavn med suffikset sønn eller datter. På slutten av 1800-tallet opphørte imidlertid dette og navnene begynte i stedet å gå i arv som slektsnavn.

Klikk på et etternavn for å lese om etternavnets opprinnelse og betydning. Hvis du lurer på hva etternavnet ditt betyr, kan du søke etter det for å komme til siden.

Kom opp med et nytt etternavn

Tenker du på å endre etternavn, men vet ikke hvilket navn du skal ta? På siden Generer nytt etternavn kan du få hjelp og inspirasjon til å finne på ditt nye etternavn!

Hvordan endrer jeg etternavnet mitt?

For å endre etternavn må du sende inn en applikasjon til skattekontoret. Les mer på Skatteetatens side Endre navn for å se hvordan du gjør det.